กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

29
ต.ค. 64
การประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจารุโรจน์ ภู่ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางผังสถาปัตยกรรมเป็นประธานจัดประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนอันเกิดจากการที่คณะกรรมการผังเมืองหรือคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ๔๓๐๑ อาคาร ๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม ๙ โดยมีนางมณีวรรณ ชนะไพ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และประเมินผล นางบงกช สุวรรณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมผังเมือง และผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม เข้าร่วมประชุมด้วย โดยกองนิติการเป็นฝ่ายเลขานุการ ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และร่วมกันพิจารณาดำเนินการศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อให้ร่างประกาศกระทรวงฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

จดหมายข่าว 15-10-64.pdf

ขนาดไฟล์ 0.31 MB | จำนวนดาวน์โหลด 225 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง