กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

06
มิ.ย. 65
การประชุมคณะทำงานจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่าทดแทนอันเกิดจากการที่คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่ผังเมืองรวมจะใช้บังคับ พ.ศ. ....
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

S__149684237.pdf

ขนาดไฟล์ 0.41 MB | จำนวนดาวน์โหลด 292 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง