กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
มี.ค. 66
โครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยสำนักงานเลขานุการกรมได้ทำการเปิดร้านเพื่อจำหน่ายไข่ไก่ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำยาซักผ้า เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบุคลากรกรมฯ ให้ความสนใจอย่างมากและซื้อไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ณ บริเวณโรงอาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9
แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง