กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

31
พ.ค. 66
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 7/2566
เมื่อวันที่ (30 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยสำนักงานเลขานุการกรมเปิดร้านจำหน่ายไข่ไก่ น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบุคลากรกรมฯ ให้ความสนใจและซื้อไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และ ณ บริเวณโรงอาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 #๙๐พรรษาสมเด็จแม่ของแผ่นดินร่วมสร้างความดีถวาย #กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ #DPT #131ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood #สำนักงานเลขานุการกรม
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง