กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

::: แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ :::

 

ประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563

ประจำปี พ.ศ. 2562  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ :::

 

ปี   พ.ศ. 2562(ฉบับที่ 2)

ปี   พ.ศ. 2562(ฉบับที่ 1)

ปี   พ.ศ. 2561(ฉบับที่ 2)

ปี   พ.ศ. 2561(ฉบับที่ 1)

ปี   พ.ศ. 2560(ฉบับที่ 2)

ปี   พ.ศ. 2560(ฉบับที่ 1)

ปี   พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 2)

ปี  พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 1)

    ปี พ.ศ. 2558     

  


 

 

 

เอกสารแนบท้ายฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558