กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 แนะนำรางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


                

::: เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :::

    พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557 

::: ผลรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :::

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

(ไม่ได้ส่งรางวัล)

พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ส่งรางวัล)

พ.ศ. 2562

(ได้รับรางวัลระดับ ดี)

พ.ศ. 2561

(ได้รับรางวัลชมเชย)

พ.ศ. 2560

(ได้รับรางวัลชมเชย)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

** ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี   พ.ศ. 2564   สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1   คลิ๊ก
  

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   พ.ศ. 2562  ระดับดี 

ชมภาพรับรางวัล คลิ๊ก

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  พ.ศ. 2561  รางวัลชมเชย

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพะเยา

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   พ.ศ. 2560  รางวัลชมเชย


การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2566
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 65 - 14 ก.พ. 66)

- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2566


♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ♦

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/