กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

แนวทางการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ


   

>> ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 <<

- แบบฟอร์มสำหรับเสนอตัวชี้วัดฯ