กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

 แนะนำรางวัลเลิศรัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


                

::: แนวทาง / เกณฑ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ :::

    พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2566  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

::: ผลรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) :::

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

::: ผลรางวัลเลิศรัฐ  รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด) ประจำปี พ.ศ. 2564 :::

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

       

 


รายละเอียดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 66 - 15 ม.ค. 67)

- หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 (PMQA รายหมวด)

- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2567


♦ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รายหมวด)