กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

 แนะนำรางวัลเลิศรัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม


                

::: เกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :::

  พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558   พ.ศ. 2557 

::: ผลรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม :::

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

(ไม่ได้ส่งรางวัล)

พ.ศ. 2563

(ไม่ได้ส่งรางวัล)

พ.ศ. 2562

(ได้รับรางวัลระดับ ดี)

พ.ศ. 2561

(ได้รับรางวัลชมเชย)

พ.ศ. 2560

(ได้รับรางวัลชมเชย)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2566  ระดับดี 

ชมภาพรับรางวัล คลิ๊กเพื่อดู

ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 คลิ๊กเพื่อดู

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดน่าน

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2562  ระดับดี 

ชมภาพรับรางวัล คลิ๊ก

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  พ.ศ. 2561  รางวัลชมเชย

ชมวิดิทัศน์ ผลงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จังหวัดพะเยา

ได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   พ.ศ. 2560  รางวัลชมเชย


การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2567
(เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  5  ม.ค. 67 - 28 ก.พ. 67)

- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2567


♦ ดาวน์โหลดใบสมัคร รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ♦

ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/