กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

224 กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 022018059
โทรสาร 022018062
อีเมล Lrfund@dpt.mail.go.th
Facebook https://th-th.facebook.com/LRFund/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCoONaUJTLDUEQHc2d-qn4_A
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *