กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

การดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
.........-..ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 4..
.........-..ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 3..
.........-..ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 2..(คลิก)
.........-..ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 1..(คลิก)

.

.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี .........-..ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2565
.........-..ผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564..(คลิก)

.

การใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน .........-..ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 4..
.........-..ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 3..
.........-..ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 2..(คลิก)
.........-..ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2565/ไตรมาสที่ 1..(คลิก)

.

.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี .........-..ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2565
.........-..ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบัญชี 2564..(คลิก)

.