กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
23
พ.ย. 65
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 3/2565
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 401 อาคาร 11 ชั้น 4 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง