กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

21
พ.ย. 65
การประชุมหารือร่วมกับเจ้าของทีี่ดิน โครงการจัดรูปที่ดินฯ เขตเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. การประชุมเจ้าของที่ดินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายอธิราช กนกเวชยันต์ (โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี) เป็นประธานการเลือกตั้งเจ้าของที่ดินเพื่อเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง