กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

11
ส.ค. 66
การลงพื้นที่สำรวจ และตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ลงพื้นที่สำรวจ และตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่ขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง