กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

29
ส.ค. 66
การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณทุ่งนาเมี่ยง เทศบาลเมืองเลย อ.เลย จ.เลย
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ผลการดำเนินงานอยู่ในระหว่างการจัดจ้างการซ่อมบำรุงถนนของโครงการ ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินฯ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง