กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

25
ก.ย. 66
การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการในการก่อสร้างถนนสายรอง พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา ตามแผนงานโครงการฯ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 87% ทั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการฯ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จทันตามแผนงาน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง