กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

22
พ.ย. 66
การลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดรูปที่ดินฯ และติดตามความก้าวหน้าพร้อมติดตามการชำระเงินคืนกองทุนฯ
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จะขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน จ.เพชรบุรี ติดตามการชำระคืนเงินกองทุน จ.สมุทรสงคราม และติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.ราชบุรี

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง