กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

08
มี.ค. 67
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2567
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งอนุกรรมการฯ จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 4301 อาคาร 4 ชั้น 3 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง