กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

27 เมษายน 2567 6

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สามเณรจำนวน 77 รูป จากโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้ นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

18 มีนาคม 2567 0

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ