กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 O27 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (คลิก)
 O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         - ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ (ต้องลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้บัญชี gmail)  (คลิก)
         - แบบฟอร์มการร้องเรียน  (ดาวน์โหลด)
 O29 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (คลิก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  (คลิก)