กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

01
มี.ค. 66
การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 จากการปฏิบัติหน้าที่
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ มอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนฯ อาคาร 4 ชั้น M กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความโปร่งใสให้เป็น ที่ยอมรับต่อสาธารณชนในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง