กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

28
ส.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม) เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการขอขยายแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ตามที่ผู้ดำเนินโครงการเสนอ และให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง