กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

30
เม.ย. 67
ร่วมหารือการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2567
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าพบนางพีชยา ทวีเลิศ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมหารือ ให้คำแนะนำ และเตรียมความพร้อมของ ข้อมูลที่ จะขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ โดยโครงการมีแผน จะขอรับเงินจากกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนสายยอยสายที่ 5 ค่าขยายเขตไฟฟ้า ค่าขยายเขตประปา และค่าก่อสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งจากการหารือพบปัญหาเบื้องต้นใครงการ จัดรูปที่ดินฯ ยังไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้ทันในปีงบประมาณ 2567

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง