กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

12
ม.ค. 67
การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1-2567
วันที่ 9 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในที่ประชุม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ได้ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอผ่อนผันระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินฯ พร้อมลงพื้นที่สำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม สาย ข 5 เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม และติดตามความก้าวหน้าการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ภายในโครงการ

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง