กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

02
ก.พ. 67
การประชุมเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในที่ประชุมเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมบางสองร้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วม การประชุมดังกล่าว โดยมติที่ประชุมเห็นชอบแผนการเงินโครงการและแผนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดราชบุรี

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง