กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

26
ธ.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นค่าดำเนินการในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินของโครงการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ โดยปลอดต้นปลอดดอกเป็นเวลา 2 ปี และชำระคืนเงินกู้ยืมภายในระยะเวลา 5 ปี

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง