กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

15
ธ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
??ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ??ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม (กลุ่มงานวิชาการผังเมือง)

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง